Warunki gwarancji
Warunki gwarancji w Antaira Technologies

Gwarancja satysfakcji

W Antaira Technologies staramy się sprostać potrzebom naszych klientów za wszelką cenę. Nasi pracownicy są tu aby odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z transakcją. Jeśli jednak otrzymają Państwo nasz produkt, który nie spełnia Państwa oczekiwań, chcemy to naprawić.

Każda sprzedaż objęta jest 45 dniowym programem „gwarancji satysfakcji”. Jeśli z jakiegokolwiek powodu są Państwo niezadowoleni z zakupów w Antaira naprawimy problem w ciągu 45 dni od daty zakupu lub zwrócimy nabywcy w całości kwotę zakupu towaru.

Gwarancja

Wszystkie produkty marki Antaira Technologies objęte są pięcioletnią (5) gwarancją od daty dostarczenia, pod warunkiem, że produkt został prawidłowo zainstalowany i użytkowany. Produkty firm trzecich, odsprzedawane przez Antaira Technologies objęte są gwarancją producenta. Informacje o okresie gwarancji znajdują się na kartach gwarancyjnych lub w karcie katalogowej produktu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji. Wady, usterki lub awarie spowodowane przez: zdarzenia losowe, powodzie, pożary, wyładowania atmosferyczne, awarie linii energetycznych, awarie komputera, nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy nie są objęte gwarancją.

Gwarancja ta jest ograniczona do naprawy lub wymiany według uznania Antaira Technologies, wadliwego produktu podczas jego okresu gwarancyjnego. Serwis nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.

Naprawy sprzętu realizowane są wyłącznie w siedzibie Antaira Technologies Sp. z o.o. Przed wysłaniem sprzętu do naprawy Klient musi uzyskać numer RMA (Return Merchandise Authorization). Klient dostarcza sprzęt do serwisu na swój koszt. Transport naprawionego sprzętu do klienta następuje na koszt Antaira Technologies Sp. z o.o.

Antaira Technologies Sp. z o.o. świadczy również odpłatnie serwis pogwarancyjny. Na naprawy pogwarancyjne Antaira Technologies Sp. z o.o. udziela 3 miesięcznej gwarancji od daty wykonania naprawy. Gwarancją ta obejmuje wyłącznie podzespoły i czynności wyszczególnione w raporcie naprawy.

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®